Address 193 LÊ LỢI, TP.TUY HÒA, PHÚ YÊN
Telephone (057) 3 823 446
Fax (057) 3 825 698

Giới thiệu

Cửa hàng xe máy Xuân Thoại liên tục dành vị trí cửa hàng xe máy SYM số 1 tại Phú Yên từ nhiều năm qua.

Giờ mở cửa:

6.30 Sáng – 7.00 Chiều

Địa chỉ liên hệ:

193 Lê Lợi,
Tuy Hòa, Phú Yên.
Điện Thoại: 057.3823446